HDPE Liten

Fyzikální a mechanické vlastnosti HDPE LITEN závisí na jeho molární hmotnosti, rozložení molární hmotnosti, molekulární struktuře a systému stabilizace. HDPE LITEN vykazuje velmi dobré mechanické vlastnosti, například sílu a tuhost při nárazu, což dovoluje mnoho použití, včetně technických aplikací. Aby bylo možné posoudit vhodnost materiálu pro konkrétní použití, je třeba přihlédnout ke specifikacím a parametrům zpracování materiálu, včetně mechanických vlastností závislých na teplotě a času.

Aplikace

Tváření vyfukováním

Lahve, kanystry, nádoby a průmyslové nádrže pro různá média, včetně čisticích přípravků, přepravky, farmaceutické zboží

Sortiment výrobků z HDPE LITEN vyráběných tvářením vyfukováním nabízí produkty se střední nebo vysokou molární hmotností s unimodálním a bimodálním rozložením molární hmotnosti.

Číst více

Potrubí

Tlaková a netlaková potrubí, plášťové trubky pro vícevrstvé vytápěcí systémy, kabelovody, rýhované trubky a pláště

Sortiment výrobků z HDPE LITEN nabízí černé produkty pro výrobu tlakových potrubí pro vodu a plyn, vhodných až do velkých průměrů.

Číst více

Pláty a silné fólie

Ekologické skládkovací fólie, stavební izolační fólie, svařované nádoby a tepelné tváření

Sortiment výrobků z HDPE LITEN obsahuje celou řadu přírodních a černých produktů pro použití v celé řadě geoinženýrských aplikací.

Číst více

Tváření vstřikováním

Bedny, přepravky, velké nádoby, odpadkové koše, technické díly, kazety, krytky, vědra, domácí potřeby a hračky

Produkty ze vstřikovaného HDPE LITEN obsahují homopolymery, jež jsou obzvláště vhodné k výrobě vratných potravinářských obalů, a kopolymery, které se hodí k náročnějším technickým použitím vyžadujícím vyváženou kombinaci tuhosti a houževnatosti.

Číst více

Textil

Jednoose orientované pásky pro zemědělství a dvousložková vlákna pro netkané hygienické látky

Produkty z HDPE LITEN pro pásky jsou zpracovávány z primární vyfukované nebo odlévané fólie s běžnou tloušťkou 60 μm na orientovaných páskách s 420-1200 dtex.

Číst více

Fólie

Balicí fólie pro potravinářské i mimopotravinářské použití, sáčky, nákupní tašky, pytle na odpad, směsi s LLDPE a LDPE

Sortiment fóliových výrobků z HDPE LITEN  nabízí materiály se střední nebo vysokou molární hmotností s unimodálním a bimodálním rozložením molární hmotnosti.

Číst více