Jednotka pro obchodní rozvoj – služby výzkumu polyolefinových produktů

Služby

• Poskytování základních technických informací pro použití vyráběných produktů.
• Konzultace v oblasti zpracovatelnosti HDPE Liten a PP Mosten.
• Účast na zkouškách na pracovišti zákazníka.
• Organizace analyzování vzorků s cílem nalezení optimálních řešení.
• Měření a interpretace chování polyolefinové taveniny při tečení.
• Shromažďování a vyřizování požadavků zákazníků.
• Organizace externích zkoušek ve zkušebních ústavech a správa certifikátů produktů pro konkrétní použití.
• Správa materiálových specifikací a další produktové dokumentace.
• Vývoj a úpravy sortimentu výrobků.

Logistika

BALENÍ, DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ

HDPE LITEN se dodává v 25kg PE pytlích nebo v nádržích cisternových návěsů. Pytle jsou umístěny na paletách (čistá hmotnost 1 375 kg) a zabezpečeny smršťovací PE fólií, aby byly chráněny před poškozením a aby se prodloužila životnost produktu. Palety jsou určeny pro skládání do dvou vrstev. HDPE LITEN musí být uložen v suchém, větraném, zastřešeném skladě a chráněný před přímým slunečním světlem. Rozsah doporučené skladovací teploty činí - 20 °C až + 50 °C. Produkt musí být uložen alespoň 1 metr od jakéhokoliv zdroje tepla. Doporučená maximální skladovací doba HDPE LITEN v uzavřených (vzduchotěsných) pytlích je za výše uvedených podmínek 1 rok. Po delším skladování doporučujeme před zpracováním zkontrolovat vlastnosti materiálu.

Při uložení s teplotami nižšími než než 20°C se doporučuje, kondicionovat materiál alespoň 24 hodin před zpracováním ve výrobní hale.

V případě povrchové vlhkosti doporučujeme sušit 1–2 hodiny při teplotě 70 °C až 80 °C.

ORLEN UNIPETROL RPA s.r.o. - POLYMER INSTITUTE BRNO, odštěpný závod

Jedná se organizační složku ORLEN UNIPETROL RPA s.r.o. se statutem výzkumné, vývojové a výrobní jednotky. Přestože většina výzkumných kontraktů pochází od většinového vlastníka, je institut připraven přijímat projekty od jiných tuzemských i zahraničních zákazníků. Další zdroje příjmů představují výroba (barevné koncentráty, předsměsi aditiv, směsi zpomalovačů hoření, plniva a speciální kompozitní materiály), prodej polyolefinů a výnosy ze služeb obchodních informací a konzultačních služeb.

Služby:

• Strukturální analýzy polymerových matric.
• Analýzy chemického složení plastů a kompozitů.
• Posouzení stability polymerů při zpracování.
• Stanovení životnosti polymerových matric pomocí zrychlených metod umělého stárnutí.
• Optimalizace stabilizace složek.

Stanovení dlouhodobých mechanických vlastností pomocí standardních zkoušek nebo alternativních postupů.